1. Sınıf 2. Dönem Tüm Derslerin Konu ve Kazanım Dağılımları

13 Şubat 2013 Çarşamba

Merkez Efendi İlkokulu 2012/2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 2.Dönem  1. Sınıflar


Türkçe  Dersi  Kazanımları


Hazırlık

• Dinlemek için hazırlık yapar.

• Yazmak için hazırlık yapar.

• Okumak için hazırlık yapar.

Sesi Hissetme ve Tanıma

• Duyduğu sesleri ayırt eder.

• Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir.

• Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

• Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.

• Resim ve fotoğrafları yorumlar.

• Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar.

Sesi / Harfi Okuma ve Yazma

• Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

• Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

• İşitilebilir bir ses tonuyla okur.

• Yankılayıcı okur.

• Rehber yardımıyla okur.

• Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar.

Seslerden / Harflerden  Heceler, Kelimeler ve Cümleler Oluşturma

• Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak okur.

• Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak yazar

.•Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir.

• Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır.

• Matematiksel ifadeleri doğru yazar.

Metin Oluşturma

• Kelimeleri doğru telaffuz eder.

• Verilen cümle ya da metne bakarak yazar.

• Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.

• Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.

• Dikte etme çalışmalarına katılır.

• Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.

• Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

 

NOT:İkinci dönem 9. haftaya kadar bu kazanımlar verilecek.

.Merkez Efendi İlkokulu 2012/2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 2.Dönem  1. Sınıflar


Türkçe Dersi  İşlenecek Olan Ses ve Metinlerin Dağılımı
Haf

TarihKazanımlar


Sa
20-111/02/201315/02/20133.TEMA;HAYAL GÜCÜ“ö” sesi

“Oyuncu Bulut” (Dinleme Metni)

10


21-218/02/201322/02/2012“b”  ve  “ü” sesleri“Gökkuşağı” (Dinleme Metni)

10


22-325/02/201301/03/2013“ş”  ve  “z” sesleri“İlk Resim” (Dinleme Metni)

10


23-404/03/201308/03/2013“ç” sesi“Düş Martısı” (Dinleme Metni)

10


24-511/03/201315/03/20134.TEMA:DEĞERLERİMİZ“g” ve  “c” sesleri

“Türkiye’miz” (Dinleme Metni)

10


25-618/03/201322/03/2013“p”  ve  “h” sesleri“Bayrak” (Dinleme Metni)

10


26-725/03/201329/03/2013“ğ” sesi“Bayramlarımız” (Dinleme Metni)

10


27-801/04/201305/04/2013“v”  “f” ve “j” sesleri“Keloğlan Oh Oh Dev” (Dinleme Metni)

10 

.Merkez Efendi İlkokulu 2012/2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 2.Dönem  1. Sınıflar


Türkçe Dersi  İşlenecek Olan  Metinlerin Dağılımı
Haf

TarihKazanımlar


Sa
28-908/04/201312/04/20135.TEMA;HAYVANLAR“Cingöz” (Öyküleyici metin)

10


29-1015/04/201319/04/2013“Kargalar” (Bilgilendirici metin) 

10


30-1122/04/201326/04/2013Kimler Neleri Sevmezler?(Şiir)

6


31-1229/04/201303/05/2013Minik Yeşil Kurbağa” (Dinleme Metni)6.TEMA;SAĞLIK VE ÇEVRE

“Kardeşimin Canı Yanmasın” (Bilgilendirici Metin)

8


32-1306/05/201310/05/2013 “Kardeşimin Canı Yanmasın” (Bilgilendirici Metin)“Tan Dişçide” (Öyküleyici Metin)

10


33-1413/05/201317/05/2013“Çevre ve Çocuk” (Şiir)“Kalp” (Dinleme Metni)

Serbest Okuma Parçaları

10


34-1520/05/201324/05/20137.TEMA;BİREY VE TOPLUM“Arkadaş” (Şiir)

“Atatürk ve Çocuk” (Öyküleyici Metin)

 

10


35-1627/05/201331/05/2013“Trafikte” (Bilgilendirici Metin)“Ailemiz” (Dinleme Metni)

Serbest Okuma Parçaları

10


36-1703/06/201307/06/20138.TEMA; OYUN VE OYU NCAKLAR“Berk ve Kırmızı Kamyon” (Öyküleyici Metin)

“Oyun” (Bilgilendirici)

10


37-1810/06/201314/06/2013“Oyuncaklarım” (Şiir)“Çocuk Parkı” metni(Dinleme Metni)

10 

 Merkez Efendi İlkokulu 2012/2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 2.Dönem  1. Sınıflar Türkçe  Dersi  Kazanımları

DİNLEME

1-Dinleme Kurallarını Uygulama

1- Dinlemek için hazırlık yapar.

2- Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

3-Görgü kurallarına uygun dinler.

OKUMA

1-Okuma Kurallarını Uygulama

1- Okumak için hazırlık yapar.

2-Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.

3-Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

4- İşitilebilir bir ses tonuyla okur.

5-Akıcı okur.

6-Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

7-Kitabı özenle kullanır.

KONUŞMA

1-Konuşma Kurallarını Uygulama

1-Konuşmak için hazırlık yapar.

2-Dinleyicilerle göz teması kurar.

3-İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur.

4-Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.

5-Kelimeleri doğru telaffuz eder.

6-Akıcı konuşur.

7-Sesine duygu tonu katar.

8-Konuşmalarında beden dilini kullanır.

9-Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.

10-Görgü kurallarına ve değerlere uygun konuşur.

11-Konuşma konusunu belirler.

YAZMA

Yazma Kurallarını Uygulama

1- Yazmak için hazırlık yapar.

2- Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır.

3- Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar.

4-Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.

5- Matematiksel ifadeleri doğru yazar.

6-Anlamlı ve kurallara uygun cümleler yazar.

7- Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.

8- Yazılarında imla kurallarını uygular.

9-Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.

10Yazma konusunu belirler.

 

NOT:9.haftadan itibaren işlenecek olan bütün metinlerde yukarıda belirtilen dinleme ,okuma ,konuşma ve yazma kazanımlarına yer verilecek.

 

Merkez Efendi İlkokulu 2012/2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 2.Dönem  1. Sınıflar


Türkçe  Dersi  Kazanımları


 

DİNLEME

2-Dinlediğini Anlama

1-Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanma

2-Duyduğu sesleri ayırt eder.

3-Dinlerken vurgu tonlama ve telaffuza dikkat eder.

4-Dinlediklerini zihninde canlandırır.

5-Dinlediklerinde 5N 1K sorularına cevap verir.

6-Dinlediklerinin konusunu belirler.

7-Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.

8-Konuşmacı,konuşma ortamı ve konuşma içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir.

9-Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.

10-Dinledikleriyle ilgili,kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

11-Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.

12-Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir.

13-Dinlediklerinin başkaları ile paylaşır.

14-Dinlediklerinde “hikaye unsurları”nı belirler.

15-Dinlediğini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.

16-Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

17-Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir.

3-Tür Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

1-Metni takip ederek dinler

2-Bilgi edinmek için haber,sunu,belgesel vb. dinler ve izler.

3-Eğlenmek için masal,hikaye,şarkı,tekerleme,tiyatro vb. dinler ve izler.

KONUŞMA

2-Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

1-Kendine güvenerek konuşur.

2-Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.

3-Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.

4-Konuşmasını görsel sunuyla destekler.

5-Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

6-Duygu,düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

7-Konuşması,konuşma içeriği ve konuşma ortamı hakkında düşünce belirtir.

8-Kendisini,ailesini ve çevresini tanıtır.

9-Hoşlanıp hoşlanmadığı olay,durum,kişi vb. hakkında konuşur.

10-Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir.

11-Bilgi edinmek amacıyla soru sorar.

12-Konuşmalarında 5N1K öğelerini vurgular.

3- Tür Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

1-Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur.

2-Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır.

3-Topluluk önünde konuşur.

4-Üstlendiği role uygun konuşur.

5-Masal,hikaye,fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır.

6-Deneyim ve anılarını anlatır.

7-Konuşmalarında betimlemeler yapar.

8-Bildiği şiirleri topluluk önünde okur.

OKUMA

2-Okuduğunu Anlama

1-Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

2-Okuma öncesi,okuma sonrası ve okuma sırasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

3-Okuduğunu zihninde canlandırır.

4-Okuduklarında 5N1K sorularına cevap arar.

5-Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.

6-Okuduklarının konusunu belirler.

7-Okuduğu metnin içeriği hakkında düşüncelerini belirtir.

8-Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

9-Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.

10-Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

11-Okuduklarında “hikaye unsurları”nı belirler.

12-Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir.

13-Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yaralanır.

14-Görsellerden yararlanarak içeriği tahmin eder.

15-Metnin içerisinde renkli,altı çizili,koyu vb. ifadelerin önemli noktaları vurguladığını bilerek okur.

16-Okuduklarını başkalarıyla paylaşır.

3-Anlam Kurma

1-Metin içi anlam kurar.

4-Söz Varlığını Geliştirme

1-Görsellerden yararlanarak içeriği söz varlığını geliştirir.

2-Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır,

3-Seslerden heceler,hecelerden kelimeler,kelimelerden cümleler oluşturarak okur.

5- Tür Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1-Serbest okuma yapar.

2-Metnin türünü dikkate alarak okur.

3-Eğlenmek için fıkra,bilmece,tekerleme,masal vb. okur.

4-Paylaşarak okumaktan zevk alır.

5-Yankılayıcı (tekrar ederek) okur.

6-Rehber yardımıyla okur.

7-Bilgi edinmek için okur.

8-Gazete ve dergi okur.

9-Metinden anahtar kelimelerle çalışma yapar.

YAZMA

2- Kendini Yazılı  Olarak İfade Etme

1-Olayları oluş sırasına göre yazar.

2-Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

3-İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar.

4-Duygu,düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

5-Kendisini,ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar.

6-Hoşlanıp hoşlanmadıklarıyla ilgili yazılar yazar.

7-Yazılarında 5N1K öğelerini vurgular.

3- Tür Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

1-Davetiye ve tebrik kartı yazar.

2-Hikaye yazar.

3-Yazılarında betimlemeler yapar.

4-İş birliği yaparak yazar.

5-Dikte etme çalışmalarına katılır.

6-Verilen cümle ya da metne bakarak yazar.

7-Seslerden heceler,hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturur.

8-İstediği bir konuda yazılar yazar.

GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU

1-Görsel Okuma

1-Şekil,sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.

2-Trafik işaretlerin anlamlarını bilir.

3-.Reklamlarda verilen mesajları sorgular.

4- Resim ve fotoğrafları yorumlar

5-Kitle iletişim araçlarıyla verilen bilgileri,haberleri,düşünceleri sorgular.

6-Beden dilini yorumlar.

7-Doğayı izler,doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar.

8-Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.

9-Renkleri tanır,anlamlandırır ve yorumlar.

10-Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.

11-Duyduğu kelimeleri görsellerle ilişkilendirir.

12-Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

2-Görsel Sunu

1-Sunuma hazırlık yapar.

2-Duygu düşünce bilgi ve izlenimlerini resim,şekil,sembol,ve renkleri kullanarak görselleştirir.

3-Duygu düşünce ve izlenimlerini drama,tiyatro,müzikli oyun,kukla vb. yollarla sunar.

4-Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır.

5-Cümleleri görsellerle ifade eder.

 

 

 

Merkez Efendi İlkokulu 2012/2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 2.Dönem  1. Sınıflar

Türkçe Dersi  İşlenecek Olan  Metinlerin Kazanım Dağılım Tablosu


 


 
Haf

TarihKazanımlar


Sa
28-908/04/201312/04/2013DİNLEME 2. Dinlediğini Anlama:4, 5, 6, 12, 15, 16

KONUŞMA 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme:1, 5, 6

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma:3, 6

OKUMA 2- Okuduğunu Anlama: 2, 5, 6, 10,1113,15   3-Anlam Kurma:1  4.Söz Varlığını Geliştirme:3  5-

Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma:4,9  .

YAZMA 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme:3  3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma:  2, 7, 8     .

1. Görsel Okuma:4,10,12   2. Görsel Sunu:  1, 2, 3

 

10


29-1015/04/201319/04/2013DİNLEME 2. Dinlediğini Anlama 1, 2, 11, 12

KONUŞMA 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 3, 5

OKUMA 2. Okuduğunu Anlama: 2, 7, 8, 14  4. Söz Varlığını Geliştirme: 1, 2, 35. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 3, 7

YAZMA 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 6       3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 7

GÖRSEL OKUMA VE SUNU 1. Görsel Okuma: 4, 7, 10       2. Görsel Sunu: 1, 3

 

10


30-1122/04/201326/04/2013DİNLEME 2. Dinlediğini Anlama 3,4,610,12,1315

KONUŞMA 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 9,10,11

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 3,6

OKUMA 2. Okuduğunu Anlama:1,3,5,7,8,10  4. Söz Varlığını Geliştirme:1,3

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma:2,3,9

YAZMA 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 2,3,6

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 2,5,6,7,8

GÖRSEL OKUMA VE SUNU 1. Görsel Okuma: 4,6,10,11,12

 

6


31-1229/04/201303/05/2013DİNLEME 2. Dinlediğini Anlama 5, 12, 13  1, 3, 6, 10, 11, 15, 16        3.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme  1

KONUŞMA 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme  2, 6, 10, 11    3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma  2

OKUMA 2. Okuduğunu Anlama: 5, 6, 8, 10, 13  4. Söz Varlığını Geliştirme: 1 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 3

YAZMA 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 4, 6

GÖRSEL OKUMA VE SUNU 1. Görsel Okuma: 4, 8         2. Görsel Sunu: 1, 4

 

8


32-1306/05/201310/05/2013DİNLEME 2. Dinlediğini Anlama1, 3, 6, 10, 11, 12, 15, 16 _____   5, 8, 9, 11, 13, 15

3.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1 ______  1, 2

KONUŞMA 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme2, 6, 10, 11  ____  4, 7, 9

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 2  ____   2, 4, 7

OKUMA 2. Okuduğunu Anlama: 5, 6, 8, 10, 13 ______   2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14   4. Söz Varlığını Geliştirme: 1 ____  3

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 3  

YAZMA 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 4, 6  ___1, 2, 4,6

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma:  4, 7(İkinci metin)

GÖRSEL OKUMA VE SUNU 1. Görsel Okuma: 4, 8 ____3, 5     2. Görsel Sunu: 1, 4 ____1, 4, 5

 

10


33-1413/05/201317/05/2013DİNLEME 2. Dinlediğini Anlama2, 3, 4, 6, 11, 12, 15 __1, 7, 10, 12, 14(Dinleme metni)

3.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme1, 3

KONUŞMA 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme9   3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma8

OKUMA 2. Okuduğunu Anlama: 2, 3, 8, 12, 15    4. Söz Varlığını Geliştirme: 1, 2

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 2, 4, 5   

YAZMA 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme:

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 2, 3, 4, 8

GÖRSEL OKUMA VE SUNU 1. Görsel Okuma: 1, 9    2. Görsel Sunu: 1

10


34-1520/05/201324/05/2013DİNLEME 2. Dinlediğini Anlama1, 6, 10  ____1, 3, 5    3.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun DinlemeKONUŞMA 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme2, 3, 13  ___11   3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 8

OKUMA 2. Okuduğunu Anlama: 2, 3, 13  ___  4, 5    3. Anlam Kurma: 1

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 5, 6, 8 (İkinci metin)

YAZMA 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 5, 6  ___4

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 8  ___8

GÖRSEL OKUMA VE SUNU 1. Görsel Okuma: 6 ___4    2. Görsel Sunu: 2, 3 ___4

10


35-1627/05/201331/05/2013DİNLEME 2. Dinlediğini Anlama9, 11, 12  ___4, 8, 11 (Dileme metni)

 

KONUŞMA 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme3, 5, 6, 9

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma1, 2, 3, 4

 

OKUMA 2. Okuduğunu Anlama: 2, 9, 10:

YAZMA 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 4

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 7, 8

GÖRSEL OKUMA VE SUNU 1. Görsel Okuma: 2, 5, 8  2. Görsel Sunu: 9

 

10


36-1703/06/201307/06/2013DİNLEME 2. Dinlediğini Anlama5, 7, 11, 14  __12

3.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme  3 (İkinci metin)

KONUŞMA 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme1, 3 __11

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma4, 5, 7 __5, 7

OKUMA 2. Okuduğunu Anlama: 2, 11  __2, 3

3. Anlam Kurma: 1(İkinci metin)

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 4(İkinci metin)

YAZMA 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 1  __4

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 8  ___6, 8

GÖRSEL OKUMA VE SUNU 1. Görsel Okuma: 4, 6, 10 __  6    2. Görsel Sunu: 4, 5(İkinci metin)

 

10


37-1810/06/201314/06/2013DİNLEME 2. Dinlediğini Anlama4, 12, 13  ___4, 7 (Dinleme metni)

3.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme   3

KONUŞMA 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme  1

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma5, 7

OKUMA 2. Okuduğunu Anlama: 2, 3

3. Anlam Kurma: 1

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 4

YAZMA 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 4

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 6, 8

GÖRSEL OKUMA VE SUNU 1. Görsel Okuma: 6

2. Görsel Sunu: 4, 5

 

10                                                                                                                                                                           

 


              


.Merkez Efendi İlkokulu 2012/2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 2.Dönem  1. Sınıflar


Matematik Dersi  Kazanımlarının Dağılımı
Haf

TarihKazanımlar


Sa
20-111/02/201315/02/2013 Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir.(2)Paralarımızı tanır. Doğal sayılar ile  doğal sayılarla toplama  ve çıkarma işlemiyle ilgili  kazanımlara hazırlık yapar.(3)

5


21-218/02/201322/02/2012Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır.(3)Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir.(2)

5


22-325/02/201301/03/2013Toplamanın bir araya getirme, ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder.Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur, matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir.(5)

5


23-404/03/201308/03/2013Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur, matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar.(5)

5


24-511/03/201315/03/2013Toplama işleminde, toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir.(2)Çıkarmanın ayırma, azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder.(3)

5


25-618/03/201322/03/201320’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur, matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir.(5)

5


26-725/03/201329/03/2013Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. Bir model üzerindeki öğelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar.(5)

5


27-801/04/201305/04/2013En çok üç nesneyi ağırlıklarına göre sıralar.(2)Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde, toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur.(3)

5


28-908/04/201312/04/2013Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. 20’ye kadar olan doğal sayıları, iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar.(5)

5


29-1015/04/201319/04/2013Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur Uygun sekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar.(5)

5


30-1122/04/201326/04/2013Geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir, koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir.(3)

3


31-1229/04/201303/05/2013Küp, prizma, silindir, koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur.(4)

4


32-1306/05/201310/05/2013Eş nesnelere örnekler verir. Saat modeli oluşturarak saat baslarını okur.(5)

5


33-1413/05/201317/05/2013Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.(5)

5


34-1520/05/201324/05/201320’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.(5)

5


35-1627/05/201331/05/2013Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler. Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.(5)

5


36-1703/06/201307/06/2013Tabloları okur.(5) 

5


37-1810/06/201314/06/2013Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. 20’ye kadar olan doğal sayıları, iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar.(5)

5 

 .Merkez Efendi İlkokulu 2012/2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 2.Dönem  1. Sınıflar


Müzik Dersi  Kazanımlarının Dağılımı
Haf

TarihKazanımlar


Sa
20-111/02/201315/02/2013Çevresindeki varlıkları hareket hızlarıyla ayırt eder. 

1


21-218/02/201322/02/2012Çevresindeki varlıkları hareket hızlarıyla ayırt eder. 

1


22-325/02/201301/03/2013Müziklere uygun hızda hareket eder.

1


23-404/03/201308/03/2013Basit ritmik yapıdaki ezgileri harekete dönüştürür. 

1


24-511/03/201315/03/2013Basit ritmik yapıdaki ezgileri harekete dönüştürür. 

1


25-618/03/201322/03/2013Dağarcığındaki okul şarkılarının sözlerine uygun hareketler oluşturur.

1


26-725/03/201329/03/2013Dağarcığındaki okul şarkılarının sözlerine uygun hareketler oluşturur.

1


27-801/04/201305/04/2013Çevresindeki müzik etkinliklerine katılır. 

1


28-908/04/201312/04/2013Ortama uygun müzik dinleme ve yapma kurallarını bilir.

1


29-1015/04/201319/04/2013Atatürk’le ilgili düzeyine uygun şarkıları söyler.Sınıfındaki Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılır.

 

1


30-1122/04/201326/04/2013Atatürk ile ilgili belli başlı şarkıları tanır.Sınıfındaki Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılmaktan hoşlanır

Müzik yoluyla Atatürk'ü daha çok sever.

1


31-1229/04/201303/05/2013Atatürk’le ilgili düzeyine uygun şarkıları söyler.Sınıfındaki Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılır.

1


32-1306/05/201310/05/2013Atatürk’le ilgili düzeyine uygun şarkıları söyler.Sınıfındaki Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılır.

1


33-1413/05/201317/05/2013Atatürk ile ilgili belli başlı şarkıları tanır.Sınıfındaki Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılmaktan hoşlanır

Müzik yoluyla Atatürk'ü daha çok sever.

1


34-1520/05/201324/05/2013Sınıfındaki Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılmaktan hoşlanırMüzik yoluyla Atatürk'ü daha çok sever.

1


35-1627/05/201331/05/2013Çevresindeki müzik etkinliklerine katılır.Ortama uygun müzik dinleme ve yapma kurallarını bilir.

1


36-1703/06/201307/06/2013Çevresindeki müzik etkinliklerine katılır.Ortama uygun müzik dinleme ve yapma kurallarını bilir.

1


37-1810/06/201314/06/2013Çevresindeki müzik etkinliklerine katılır.Ortama uygun müzik dinleme ve yapma kurallarını bilir.

1 

.Merkez Efendi İlkokulu 2012/2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 2.Dönem  1. Sınıflar


Müzik Dersi  Konularının Dağılımı
Haf

TarihKonular


Sa
20-111/02/201315/02/2013“Çabuk – Yavaş” 

1


21-218/02/201322/02/2012“Tren Oyunu”

1


22-325/02/201301/03/2013“Kaplumbağa ile Tavşan” 

1


23-404/03/201308/03/2013“Müzikle Hareket Edelim” 

1


24-511/03/201315/03/2013“Müzikle Hareket Edelim” 

1


25-618/03/201322/03/2013“Müzikle Hareket Edelim” 

1


26-725/03/201329/03/2013“Müzikle Hareket Edelim” 

1


27-801/04/201305/04/2013“Sınıf Ortamına Uygun Müzik Yapma ve Dinleme Kurallarını Öğrenelim” 

1


28-908/04/201312/04/2013“Sınıf Ortamına Uygun Müzik Yapma ve Dinleme Kurallarını Öğrenelim” 

1


29-1015/04/201319/04/2013“23 Nisan”

1


30-1122/04/201326/04/2013“23 Nisan”

1


31-1229/04/201303/05/2013“Ata’m”

1


32-1306/05/201310/05/2013“Samsun’dan Doğan Güneş”

1


33-1413/05/201317/05/2013“Samsun’dan Doğan Güneş”

1


34-1520/05/201324/05/2013“Sınıf Ortamına Uygun Müzik Yapma ve Dinleme Kurallarını Öğrenelim

1


35-1627/05/201331/05/2013“Sınıf Ortamına Uygun Müzik Yapma ve Dinleme Kurallarını Öğrenelim

1


36-1703/06/201307/06/2013“Sınıf Ortamına Uygun Müzik Yapma ve Dinleme Kurallarını Öğrenelim

1


37-1810/06/201314/06/2013“Sınıf Ortamına Uygun Müzik Yapma ve Dinleme Kurallarını Öğrenelim

1 

 

 

               .Merkez Efendi İlkokulu 2012/2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 2.Dönem  1. Sınıflar


Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi  Kazanımlarının Dağılımı
Haf

TarihKazanımlar


Sa
20-111/02/201315/02/2013Verilen bir dizi hareketi, temel hareket beceri gruplarından uygun olanla ilişkilendirir.

5


21-218/02/201322/02/2012Temel hareketleri yaparken dengesini sağlamak için vücut bölümlerini kullanarak stratejiler geliştirir.

5


22-325/02/201301/03/2013Oyunu belirlenen kurallara göre oynar.

5


23-404/03/201308/03/2013Oyunda Kullanılan basit stratejileri/ taktikleri tanımlar.

5


24-511/03/201315/03/2013 Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken vücudunda meydana gelen  değişiklikleri açıklar

5


25-618/03/201322/03/2013. Oyuna ve fiziki etkinliklere Katılırken sağlığını korumak için dikkat etmesi gereken unsurları söyler

5


26-725/03/201329/03/2013Güvenli oyun ve fiziki etkinlik ortamlarının özelliklerini söyler.

5


27-801/04/201305/04/2013Oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.

5


28-908/04/201312/04/2013. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı sergiler

5


29-1015/04/201319/04/2013Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken temizlik alışkanlıkları sergiler.

5


30-1122/04/201326/04/2013Milli bayramlar/ belirli gün ve haftaların kutlamalarında rontlar, halk dansları, oyun ve dans etkinliklerine katılır.

3


31-1229/04/201303/05/2013Güvenli oyun ve fiziki etkinlik ortamlarında oynar.

4


32-1306/05/201310/05/2013. Kültürümüze ait basit ritimli halk dansları adımlarını yapar.

5


33-1413/05/201317/05/2013Geleneksel çocuk oyunlarımızı oynar.

5


34-1520/05/201324/05/2013Oyun ve fiziki etkinliklerde beceri ve güçlerin farklı olabileceğini kabul eder.

5


35-1627/05/201331/05/2013Oyun ve fiziki etkinlikler sırasında çeşitli iletişim becerileri gösterir.

5


36-1703/06/201307/06/2013Doğada oyunlar oynar.

5


37-1810/06/201314/06/2013Oyun ve fiziki etkinliklerle ilgili çeşitli bilgi edinme yollarını kullanır.

5               .Merkez Efendi İlkokulu 2012/2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 2.Dönem  1. Sınıflar


Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi  Konularının Dağılımı
Haf

TarihKonular


Sa
20-111/02/201315/02/2013“Yer Değiştirme  Hareketleri” ‘’Dengeleme Hareketleri’’ ve ‘’Nesne Kontrolü Gerektiren Hareketler

5


21-218/02/201322/02/2012“Yer Değiştirme  Hareketleri” ‘’Dengeleme Hareketleri’’ ve ‘’Nesne Kontrolü Gerektiren Hareketler

5


22-325/02/201301/03/2013“Birleştirilmiş Hareketler” 

5


23-404/03/201308/03/2013“Yer Değiştirme  Hareketleri” ‘’Dengeleme Hareketleri’’ ve ‘’Nesne Kontrolü Gerektiren Hareketler

5


24-511/03/201315/03/2013‘’Sağlık Anlayışı” Stafet Yarışları, Minik Fare Kaçsana Kara Kedi Tutsana

5


25-618/03/201322/03/2013Sağlık Rondu, Erken Yatarım Erken Kalkarım, Sabah Şarkısı, Bir Çocuk

5


26-725/03/201329/03/2013Tüm sarı kartlardaki “Güvenlik veEkipman” bölümlerinden

yararlanılır.

5


27-801/04/201305/04/2013Tüm sarı kartlardaki fiziki etkinlikler ve önceki kazanımlarda önerilenoyunlar öğrenciler tarafından incelenir ve seçtiklerine düzenli katılımları sağlanır.

5


28-908/04/201312/04/2013“Beslenme Piramidim” kartından yararlanılır.Pazara Gidelim, Erken Yatarım Erken Kalkarım, Kahvaltı Rondu

5


29-1015/04/201319/04/2013Okula Gidelim mi?, Ellerim Tombik Tombik,Mikrop, Temizlik

5


30-1122/04/201326/04/2013“Dans Ediyorum” “Kültürümü Tanıyorum” kartlarındaki (mor, 1. kart) etkinlikler kullanılır.

3


31-1229/04/201303/05/2013Tüm sarı kartlardaki “Güvenlik” bölümlerinden yararlanılmalıdır.

4


32-1306/05/201310/05/2013“Kültürümü Tanıyorum” (mor 1.Kart) kartlarındaki etkinlikleri kullanılır. 

5


33-1413/05/201317/05/2013Yağ Satarım Bal Satarım, Yerden Yüksek, Kutu Kutu Pense, Aç Kapıyı Bezirgan Başı, Köşe Kapmaca

5


34-1520/05/201324/05/2013Tüm sarı kartlardaki “Çeşitlendirme” bölümlerinden yararlanılır. Ayrıca “Spor Engel Tanımaz Kartı” (sarı) kullanılır.

5


35-1627/05/201331/05/2013Biz bir takımız”, “Eşini yönlendir”(mor‐2. Kart) kartındaki etkinlikler kullanılır. Kulaktan Kulağa, Pandomim Çalışmaları

5


36-1703/06/201307/06/2013Kısa Mesafeli Çuval Oyunu, Uçurtma Uçurma,Saklambaç Oyunu, Bisiklete Binme

5


37-1810/06/201314/06/2013Tüm etkinlik ve oyunlardan yararlanılır

5               .Merkez Efendi İlkokulu 2012/2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 2.Dönem  1. Sınıflar


Serbest Etkinlikler Dersi  Kazanımlarının Dağılımı
Haf

TarihKazanımlar


Sa
20-111/02/201315/02/2013Okuduğu bir hikâye, fıkra ya da olayı canlandırır. Bildiği ve yeni öğrendiği fıkrayı anlatır. Düzeye uygun resim ve fotoğrafları yorumlar. Dinlediği bir öyküyü olayların oluş sırasına dikkat ederek anlatır.Kısa masal veya bir öyküyü anlatır.

4


21-218/02/201322/02/2012Seviyelerine uygun bilmeceleri, sözcükleri yerli yerinde kullanarak sorar. Mantıklı cevaplar verir. Düzeylerine uygun öykü ve masal anlatımlarını dinler.Dinlediği hikâyeleri kendi cümleleri ile ifade eder. Topluluk karşısında anlaşılabilecek konuşmalar yapar. Dikte etme çalışmalarına katılır.Verilen cümle ya da metne bakarak yazar.

4


22-325/02/201301/03/2013Görselleri olayların oluş sırasına göre sıralar.Dinlediği öyküdeki olayları farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır. Tekerleme ve sayışmaları özelliklerine uygun söyleyebilir.Söylenen tekerleme ve sayışmalardaki söze, ezgiye dikkat eder. Düzeye uygun izlenen film hakkında çıkarımlarda bulunur.İzlenen filmde ilgisini çeken noktaları paylaşır.

4


23-404/03/201308/03/2013Dinlediği, öğrendiği şarkıları söyler.Şarkı söylerken, topluca söylemekten hoşlanır. Dikte etme çalışmalarına katılır.Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Düzeylerine uygun öykü ve masal anlatımlarını dinler.Dinlediği hikâyeleri kendi cümleleri ile ifade eder. Seviyeye uygun bir şiiri ezbere okur.Şiir okumaya istekli olur.

4


24-511/03/201315/03/2013Bildiği ve yeni öğrendiği fıkrayı anlatır Düzeye uygun resim ve fotoğrafları yorumlar. Seviyelerine uygun harf bulmacasını çözer.Sözcük dağarcığını geliştirebilir. Dikte etme çalışmalarına katılır.Verilen cümle ya da metne bakarak yazar.

4


25-618/03/201322/03/2013Görselleri olayların oluş sırasına göre sıralar. Seviyeye uygun metinleri sesli ve sessiz okur. Seviyelerine uygun bilmeceleri, sözcükleri yerli yerinde kullanarak sorar. Mantıklı cevaplar verir. Düzeye uygun izlenen film hakkında çıkarımlarda bulunur.İzlenen filmde ilgisini çeken noktaları paylaşır.

4


26-725/03/201329/03/2013Seviyeye uygun metinleri sesli ve sessiz okur. Dikte etme çalışmalarına katılır.Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Tekerleme ve sayışmaları özelliklerine uygun söyleyebilir.Söylenen tekerleme ve sayışmalardaki söze, ezgiye dikkat eder. Düzeylerine uygun öykü ve masal anlatımlarınıdinler.Dinlediği hikâyeleri kendi cümleleri ile ifade eder.

4


27-801/04/201305/04/2013Dinlediği, öğrendiği şarkıları söyler.Şarkı söylerken, topluca söylemekten hoşlanır. Seviyeye uygun metinleri sesli ve sessiz okur. Okuduğu bir hikâye, fıkra ya da olayı canlandırır. Dikte etme çalışmalarına katılır.Verilen cümle ya da metne bakarak yazar.

4


28-908/04/201312/04/2013Dinlediği öyküdeki olayları farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır. Düzeylerine uygun öykü ve masal anlatımlarını dinler.Dinlediği hikâyeleri kendi cümleleri ile ifade eder. Seviyeye uygun bir şiiri ezbere okur.Şiir okumaya istekli olur. Seviyeye uygun metinleri sesli ve sessiz okur.

4


29-1015/04/201319/04/2013Dikte etme çalışmalarına katılır.Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Şarkılı oyun müziklerine uygun hareketlerle eşlik eder. Dinlediği, öğrendiği şarkıları söyler.Şarkı söylerken, topluca söylemekten hoşlanır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için sınıf süslemesi yapar.

4


30-1122/04/201326/04/2013Düzeye uygun izlenen film hakkında çıkarımlarda bulunur.İzlenen filmde ilgisini çeken noktaları paylaşır. Seviyeye uygun metinleri sesli ve sessiz okur.

2


31-1229/04/201303/05/2013Dikte etme çalışmalarına katılır.Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Seviyeye uygun metinleri sesli ve sessiz okur. Seviyelerine uygun bilmeceleri, sözcükleri yerli yerinde kullanarak sorar. Mantıklı cevaplar verir.

4


32-1306/05/201310/05/2013Dikte etme çalışmalarına katılır.Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Düzeye uygun resim ve fotoğrafları yorumlar. Tekerleme ve sayışmaları özelliklerine uygun söyleyebilir.Söylenen tekerleme ve sayışmalardaki söze, ezgiye dikkat eder. Seviyelerine uygun harf bulmacasını çözer.Sözcük dağarcığını geliştirebilir.

4


33-1413/05/201317/05/2013Seviyeye uygun metinleri sesli ve sessiz okur. Seviyeye uygun bir şiiri ezbere okur.Şiir okumaya istekli olur. Dikte etme çalışmalarına katılır.Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için sınıf süslemesi yapar.

4


34-1520/05/201324/05/2013Şarkılı oyun müziklerine uygun hareketlerle eşlik eder. Bildiği ve yeni öğrendiği fıkrayı anlatır. Görselleri olayların oluş sırasına göre sıralar.

4


35-1627/05/201331/05/2013Seviyeye uygun metinleri sesli ve sessiz okur. Dikte etme çalışmalarına katılır.Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Düzeye uygun resim ve fotoğrafları yorumlar. Seviyelerine uygun bilmeceleri, sözcükleri yerli yerinde kullanarak sorar. Mantıklı cevaplar verir.

4


36-1703/06/201307/06/2013Dinlediği, öğrendiği şarkıları söyler.Şarkı söylerken, topluca söylemekten hoşlanır. Seviyeye uygun metinleri sesli ve sessiz okur. Dikte etme çalışmalarına katılır.Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Düzeye uygun izlenen film hakkında çıkarımlarda bulunur.İzlenen filmde ilgisini çeken noktaları paylaşır.

4


37-1810/06/201314/06/2013Dikte etme çalışmalarına katılır.Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Seviyeye uygun metinleri sesli ve sessiz okur. Tekerleme ve sayışmaları özelliklerine uygun söyleyebilir.Söylenen tekerleme ve sayışmalardaki söze, ezgiye dikkat eder. Düzeye uygun izlenen film hakkında çıkarımlarda bulunur.İzlenen filmde ilgisini çeken noktaları paylaşır.

4 

 

 

.Merkez Efendi İlkokulu 2012/2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 2.Dönem  1. Sınıflar


Serbest Etkinlikler Dersi  Konularının Dağılımı
Haf

TarihKonular


Sa
20-111/02/201315/02/2013“Drama”- “Fıkra Anlatma”- “Resimler Konuşuyor”- “Masal Anlatıyorum”

4


21-218/02/201322/02/2012“Bilmece Soruyorum”- “Masal Dinliyorum”- “Güzel Konuşma” “Yazabilirim”

4


22-325/02/201301/03/2013“Olayları Sıralayalım” -“Öyküleri Seslendiriyorum”“Tekerleme ve Sayışma”- “Çizgi Film İzleyelim”

4


23-404/03/201308/03/2013“Şarkı Söyleyelim”- “Yazabilirim”- “Masal Dinliyorum”- “Şiir Okuma”

4


24-511/03/201315/03/2013“Fıkra Anlatma”- “Resimler Konuşuyor”“Harf Bulmacası Çözüyorum”- “Yazabilirim”

4


25-618/03/201322/03/2013“Olayları Sıralayalım”- “Serbest Okuma”“Bilmece Soruyorum”- “Çizgi Film İzleyelim”

4


26-725/03/201329/03/2013“Serbest Okuma”- “Yazabilirim”- “Tekerleme ve Sayışma”- “Masal Dinliyorum”

4


27-801/04/201305/04/2013“Şarkı Söyleyelim”- “Serbest Okuma”- “Drama”- ” “Yazabilirim”

4


28-908/04/201312/04/2013“Öyküleri Seslendiriyorum”- “Masal Dinliyorum”“Şiir Okuma”- “Serbest Okuma”

4


29-1015/04/201319/04/2013“Yazabilirim”- “Rontlar”- “Şarkı Söyleyelim”- “Sınıfımı Süslüyorum”

4


30-1122/04/201326/04/2013“Çizgi Film İzleyelim”- “Serbest Okuma”

2


31-1229/04/201303/05/2013“Yazabilirim”- “Serbest Okuma”- “Bilmece Soruyorum”

4


32-1306/05/201310/05/2013“Yazabilirim”- “Resimler Konuşuyor”“Tekerleme ve Sayışma”- “Harf Bulmacası Çözüyorum”

4


33-1413/05/201317/05/2013“Serbest Okuma”- “Şiir Okuma”- “Yazabilirim”- “Sınıfımı Süslüyorum”

4


34-1520/05/201324/05/2013“Rontlar”- “Fıkra Anlatma”- “Olayları Sıralayalım” 

4


35-1627/05/201331/05/2013“Serbest Okuma”- “Yazabilirim”“Resimler Konuşuyor”- “Bilmece Soruyorum”-

4


36-1703/06/201307/06/2013“Şarkı Söyleyelim”- “Serbest Okuma”- “Yazabilirim”- “Çizgi Film İzleyelim”

4


37-1810/06/201314/06/2013“Yazabilirim”- “Serbest Okuma”“Tekerleme ve Sayışma”- “Çizgi Film İzleyelim”

4               .Merkez Efendi İlkokulu 2012/2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 2.Dönem  1. Sınıflar


Hayat Bilgisi Dersi  Kazanımlarının Dağılımı
Haf

TarihKazanımlar


Sa
20-111/02/201315/02/2013Mutfakta büyüklerinin yemek yapmasını gözlemleyerek donma, erime, kaynama, buharlaşma olaylarını fark eder.(2) Evde kuralların neden gerekli olduğunu açıklar.(2)

4


21-218/02/201322/02/2012Günlük yaşamında oyun oynamak ve ders çalışmak için harcayacağı süreler arasında denge kurar.(2)Kendi çocukluğu hakkında araştırma yapar. (2)

4


22-325/02/201301/03/2013Fiziksel özelliklerini tanıyarak bu özellikleri hakkında olumlu düşünür(2)Kişisel eşyalarını özenli kullanır. (2)

4


23-404/03/201308/03/2013Başkalarının eşyalarını izin alarak kullanır ve bu eşyalara zarar vermez. (2)Aile içinde demokrasi kültürünün gerektirdiği davranışları gözlemler. (2)

4


24-511/03/201315/03/2013Ailenin dayanışma ve iş birliği yapılan özel bir çevre olduğunu kavrar. (2)Ailesinde ve akrabaları arasında etik değerlere ne kadar önem verildiğini gözlemler. (2)

4


25-618/03/201322/03/2013Kendisinin ve ailesindekilerin hata yapabileceğini ve bunun doğal olduğunu kabul eder. (2)Evi ve ailesiyle ilgili duygu ve düşüncelerini özgün bir biçimde ifade eder. (2)

4


26-725/03/201329/03/2013Ailesindeki liderin/liderlerin ailedeki rolünü fark eder. (2)Günlük zamanının bir bölümünü ailesi ve yakın çevresiyle birlikte eğlenmek için harcar. Ailesi ve yakın çevresi ile ilişki kurmada hangi duyu organlarından yararlandığını açıklar. (2)

4


27-801/04/201305/04/2013Evlerde kullanılan kaynakların hayatımızdaki yerini ve önemini belirtir. (2)Paranın değişim aracı olarak işlevini fark eder. Aile bütçesi hazırlama çalışmalarına katılarak paranın sınırlı bir kaynak olduğunu fark eder. (2)

4


28-908/04/201312/04/2013Evindeki alet ve makineleri güvenli bir şekilde kullanmak için sorular sorar. Evde güvenlik kurallarına uyulmadığında doğabilecek sonuçlarla ilgili çıkarımlarda bulunur. (2)Doğal afetler karşısında yapması gerekenleri belirleyerek ailesiyle birlikte hazırlık yapar. (2)

4


29-1015/04/201319/04/2013“Benim Eşsiz Yuvam” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır. (2)Bayram kutlamalarındaki duygularını sözlü olarak ifade eder. (2)

4


30-1122/04/201326/04/2013Atatürk’ün çocukluk anılarını araştırarak sınıfta sunar.(1)Geçmişten günümüze, kılık kıyafette oluşan değişiklikleri araştırır ve bir kıyafet tasarlar.(1)

2


31-1229/04/201303/05/2013Geçmiş, şimdi, gelecek zaman dilimlerini ayırt eder ve uygun yerde kullanır(1)Bazı davranışları, önceki yıllarda tek başına yapamadığı hâlde şimdi yapabildiğini fark eder.(2)

3


32-1306/05/201310/05/2013Küçükken sahip olduğu bir oyuncağıyla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade ederek bunu arkadaşlarıyla paylaşır(2) Eşyaların, satın alındığı ilk hâli ile kullanıldıktan sonraki hâlini karşılaştırarak, eşyaların zaman içerisinde nasıl bir değişime uğradığını inceler. (2)

4


33-1413/05/201317/05/2013Kısa bir öz geçmiş hazırlayarak kendini tanıtır. (2)Bayram kutlamalarındaki duygularını sözlü olarak ifade eder. (2)

4


34-1520/05/201324/05/2013Canlıların hareketlerini ve seslerini birbirinden ayırt eder.(2)Mevsim değişikliklerine bağlı olarak canlıların yaşamlarındaki değişiklikleri fark eder.2

4


35-1627/05/201331/05/2013Takvimden yararlanarak gün içinde hava durumundaki değişiklikleri gözlemler ve gözlem sonuçlarını tablo üzerinde gösterir. (2)Yeryüzünü ve gökyüzünü gözlemleyerek doğadaki renk çeşitliliğini fark eder. (2)

4


36-1703/06/201307/06/2013Dünya’nın kendi çevresinde dönmesini bir model üzerinden gözlemler ve bunun sonuçlarını fark eder 2Doğal afetlerin çevreyi nasıl değiştirdiğini araştırır.  (2)

4


37-1810/06/201314/06/2013İnsanların çevreyi hangi yollarla değiştirdiğini ve bunun için neler yaptıklarını araştırır ve anlatır(2)“ Dün, Bugün, Yarın” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır. (2)

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            .Merkez Efendi İlkokulu 2012/2013 Eğitim ve Öğretim Yılı 2.Dönem  1. Sınıflar


Hayat Bilgisi Dersi Konularının Dağılımı
Haf

TarihKonular


Sa
20-111/02/201315/02/2013Su Nasıl Değişiyor  (2)Evde Kurallar (2)

4


21-218/02/201322/02/2012Bir Günüm (2)İşte Küçüklüğüm(2)

4


22-325/02/201301/03/2013Böyle Mutluyum(2) 

İşte Kişisel Eşyalarım(2)

 

4


23-404/03/201308/03/2013Kullanabilir miyim? (2)Yaşasın Demokrasi(2)

4


24-511/03/201315/03/2013Dayanışmanın Gücü(2)Değerlerimiz(2)

4


25-618/03/201322/03/2013Herkes Hata Yapar(2)Evimi, Ailemi Seviyorum(2)

4


26-725/03/201329/03/2013Evimdeki Lider(2)Birlikte Eğleniyoruz(2)

 

4


27-801/04/201305/04/2013Kaynaklar Biterse(2)Alışveriş Yapıyoruz(2)

4


28-908/04/201312/04/2013Dikkatli Olmalıyız(2)Dikkat, Doğal Afeti(2)

4


29-1015/04/201319/04/2013Bunları Öğrendim(2)Bayramlar(2)

4


30-1122/04/201326/04/2013Atatürk de Çocuktu (1)Kıyafet Tasarlıyorum(2)

3


31-1229/04/201303/05/2013Dünüm,  Bugünüm Yarınım (3)

 

3


32-1306/05/201310/05/2013Oyuncağım(2)Eşyalarım Eskimiş(2)

4


33-1413/05/201317/05/2013Kendimi Tanıyorum(2)Bayramlar(2)

4


34-1520/05/201324/05/2013Canlıların Sesleri, Hareketleri(2)Dört Mevsimde Canlılar(2)

4


35-1627/05/201331/05/2013Hava Nasıl Acaba? (2)Her Renk Güzeldir(2)

 

4


36-1703/06/201307/06/2013Dünyamız Dönüyor(2)Çevrem Nasıl Değişiyor? (2)

4


37-1810/06/201314/06/2013Atatürk Hatıra Ormanı(2)Bunları Öğrendim(2)

4


0 yorum:

Yorum Gönder

 
 
 

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı